SLI HOME HOST BETA

Cộng Đồng Chủ Trọ Đầu Tiên Tại Việt Nam

Miễn phí trọn đời dịch vụ quảng cáo tìm khách thuê, quản lý khách thuê với những chủ trọ đầu tiên tham gia.

Chương trình dành cho những Host đầu tiên

Chi tiết chương trình:

Các chủ trọ tham gia trải nghiệm và feedback liên tục lại cho đội ngũ của Sli bao gồm:

  • Giao diện, trải nghiệm người dùng
  • Hiệu quả sử dụng thực tế của sản phẩm
  • Các ý tưởng, đóng góp để hoàn thiện sản phẩm hơn
Hotline của Sli:

+1 123 111 2345

SLI HOME HOST BETA